تاریخچه پوشش در ایران قبل از اسلام

ایران سرزمین زیبایی و هنر هاست و مردم ایران حامل فرهنگی عمیق و ریشه دار با آمیزه ای از دین و تاریخ هستند. تاریخی که در اقصا نقاط عالم ریشه دوانده است.

فرهنگ و هنر سرزمین ما با بنیانهای اعتقادی و فکری مرتبط است . پوشش در میان زنان ایران چنان چشمگیر است که برخی از اندیشمندان و تمدن نگارن ، ایران را منبع اصلی ترویج حجاب در دنیا معرفی کرده اند .

پوشش زنان در ايران باستان هم بنا به شرايطي هميشه سبك و اسلوب خاصي داشته‌است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه پوشش تمام بدن در دوره‌هاي مختلف تاريخي چه نزد زنان و چه نزد مردان در ايران يك حقيقت بوده‌است و به هيچ وجه ايرانيان در برهنگي به سر نمي­برده‌اند.

ويل دورانت معتقد است نقش پوشش و حجاب زنان در ايران باستان چنان برجسته‌است كه مي‌توان ايران را منشاء اصلي پراكندن حجاب در جهان دانست.

 

 

 

 

 

 

دايره‌المعارف لاروس نيز به وجود حجاب زنان در ايران باستان اشاره مي‌كند. در تفسير اثني عشري چنين آمده‌است: «تاريخ نشان مي‏دهد كه حجاب در فرس(فارس) قديم وجود داشته‌است.»

 

 

 

 

منبع : مطالب خواندنی از باورهای ماندگار |حجاب قبل از اسلام
برچسب ها : حجاب ,زنان ,پوشش ,باستان ,ايران باستان ,حجاب زنان